PREUS I DESCOMPTES

INSCRIPCIONS

  • PREU I INSCRIPCIONS
  • 8 PER CURSA
  • Inscripció individual anticipada a una prova

    No es podrà fer inscripció presencial el mateix dia de la prova.

    * 10% de descompte grups +10 persones.

  • TOTES LES INSCRIPCIONS
DESCOMPTE
Inscripcions per grups

Les inscripcions col·lectives provinents d’una entitat o empresa tenen un descompte del 10% sobre el preu total, però només s’aplicarà en les inscripcions per cursa, no per a tot el Circuit.
Es considera inscripció de grup a partir de 10 corredors/es.