PREUS I DESCOMPTES

INSCRIPCIONS

  • INSCRIPCIÓ MATEIX DIA
  • 12 PER CURSA
  • Inscripció individual presencial el mateix dia de la prova.
DESCOMPTE
Inscripcions per grups

Les inscripcions col·lectives provinents d’una entitat o empresa tenen un descompte del 10% sobre el preu total, però només s’aplicarà en les inscripcions per cursa, no per a tot el Circuit.
Es considera inscripció de grup a partir de 10 corredors/es.