CIRCUIT DE CURSES POPULARS DEL PLA DE L'ESTANY

PREMIS

Els esportistes que participin al Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany optaran a dues tipologies de premis.

Consulta la classificació
  • El premi atleta popular va adreçat a aquells esportistes que tenen més ànim competitiu i volen competir no només a una prova sinó en el conjunt del Circuit de Curses Populars.
  • De cada prova s’obtindrà una puntuació a través de la classificació final d’aquesta, que serà la utilitzada per la classificació general pel Premi Atleta Popular.
  • A la classificació general del premi puntuaran els 5 millors resultats obtinguts a les diferents proves.
  • Els 3 esportistes amb major puntuació seran els guanyadors de cada categoria, sempre que hagin participat en un mínim de 3 proves. En cas d’empat a punts, es tindrà en compte l’esportista que hagi obtingut millors posicions respecte a l’altre, en cas de persistir l’empat, es tindrà en compte la classificació en aquelles curses que els dos esportistes hagin coincidit.
Consulta la classificació
  • El premi especial Puig Clarà va adreçat a reconèixer l’esforç i la regularitat dels esportistes i per tant dona valor a la participació i no als resultats obtinguts, animant als diferents esportistes a inscriure’s a la majoria de proves.
  • De cada prova, s’obtindrà el registre de participació d’aquells esportistes que han ant participant en les diferents proves del Circuit de Curses Populars.
  • El premi especial puig Clarà va adreçat als esportistes que hagin participat en un mínim de 5 proves del circuit.
  • S’entén com a participant aquell esportista que realitza la prova amb xip i arriba a meta dins el temps marcat per l’organització de la prova.

CLASSIFICACIÓ             PUNTS


1r Classificat/da                 20 punts

2n Classificat/da                 15 punts

3r Classificat/da                 13 punts

4t Classificat/da                 12 punts

5è Classificat/da                 11 punts

6è Classificat/da                 10 punts

7è Classificat/da                 9 punts

8è Classificat/da                 8 punts

9è Classificat/da                 7 punts

10è Classificat/da                 6 punts

Obtindran 1 punt tots aquells participants que acabin la prova a partir del 10è classificat/da